Zeker Scheiden regelt jullie scheiding.

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Dan komen er ongetwijfeld vragen naar boven als "Hoe regelen wij onze scheiding?", "Waar ga ik wonen na de scheiding?" "Hoe nu verder?"

Irene Zonneveld, jurist-mediator bij Zeker Scheiden schept duidelijkheid en maakt snel scheiden, zonder ruzie, mogelijk;

Als mediator zet ik mij in om de communicatie tussen stellen open, soepel, zonder ruzie en zoveel mogelijk op een lijn te laten verlopen en schep ik ruimte voor de vele emoties die aan de oppervlakte komen bij een scheiding. Mijn doel is om de uiting van de emotie over en weer een bijdrage te laten leveren aan de afspraken die op papier moeten komen waardoor deze afspraken uiteindelijk zo 'goed mogelijk' voelen en daardoor op soepele wijze nageleefd zullen worden. 

Als jurist ben ik op de hoogte van alle relevante wetgeving en (fiscale) regels die er gelden bij een scheiding, ontbinding van partnerschap of samenleving en pas deze kennis toe bij het maken van de afspraken tussen partners in een convenant en ouderschapsplan. Mijns inziens is het van groot belang dat de zaken geregeld worden zoals de partners dit willen (én juist zijn voor hen en de kinderen) met als uitgangspunt het creëren van de opening voor beiden om opnieuw te beginnen en verder te kunnen gaan 'bouwen' aan ieder een eigen toekomst.

Iedere situatie is uniek en vraagt om passende begeleiding. Daar zet ik mij tijdens het scheidingstraject op zorgvuldige wijze voor in en behartig de belangen van zowel partners als het gezin als geheel en draag zorg voor de complete afwikkeling van een snelle scheiding, ontbinding partnerschap of relatiebeëindiging. 

De bemiddelaar van Zeker Scheiden verdiept zich in jullie situatie.

Niet alleen brengen wij de financiële situatie in kaart, maar wij stellen ook de benodigde stukken op zodat jullie scheiding compleet geregeld wordt. Dit doen wij aan de hand van de wensen die jullie tijdens de mediationgesprekken met ons delen. 

Wat kunt u verwachten?
Op welke manier jullie scheiding geregeld wordt, hangt af van jullie situatie. Zijn jullie getrouwd, wonen jullie samen of zijn jullie geregistreerde partners? Zijn er kinderen? Is er sprake van (huwelijkse) voorwaarden of (beperkte) gemeenschap van goederen? Onze scheidingsbemiddelaar gaat graag met u in gesprek. 

Wat moet er geregeld worden?
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Hiervoor is een convenant nodig en als er minderjarige kinderen zijn ook een ouderschapsplan. Zeker Scheiden begeleidt jullie tijdens het gehele traject. 

Maak een afspraak
Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Maak een afspraak of neem contact met ons op.