Recht op subsidie voor scheiding?

De overheid vergoedt een deel van de kosten voor mediation. Of een van beide of allebei daar recht op hebben en hoeveel de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen en vermogen. Zeker Scheiden zal nagaan of één van jullie of beide hiervoor in aanmerking komt en de subsidie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Maak een afspraak