Hoe verdelen wij ons vermogen?

Het inzichtelijk maken van het vermogen is stap één. De wijze waarop het vermogen verdeeld wordt kan in overleg, rekeninghoudend met de geldende regels. Zeker Scheiden denkt mee.

In overleg het vermogen verdelen, zodat jullie verder kunnen.

De verdeling van het vermogen en de eventuele schulden zal bij scheiding uitgevoerd worden op basis van de afspraken die bij het aangaan van huwelijk, partnerschap of samenlevingsovereenkomst gemaakt zijn. Toch kunnen jullie hierover passende afspraken, die bijdragen aan een complete afronding van het scheidingstraject, maken.

De scheidingsbemiddelaar van Zeker Scheiden brengt het vermogen in kaart. In overleg wordt de toedeling en verdeling bepaald, rekening houdend met de uitvoerbaarheid en geldende fiscale en juridische regels. Belangrijk om te weten is dat verdeling samenhangt met het daadwerkelijke verder kunnen. 

Maak een afspraak
Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Maak een afspraak of neem contact met ons op.