Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

De Wet Herziening Partneralimentatie is per 1 januari 2020 van kracht. In deze blog leggen we uit wat de wet inhoudt, voor wie de wet van toepassing is en wat het betekent voor de partneralimentaties die reeds lopen.

Wat houdt de wet in?

Door de nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatie korter. Waar de maximale termijn tot en met 31 december 2019, 12 jaar is, wordt de maximale termijn van de partneralimentatie daarna 5 jaar.

De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken.

4 uitzonderingen

Langer dan 15 jaar

Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten

Kinderen tot 12 jaar

Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.

Ouder dan 50

Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig: alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

Schrijnende gevallen

Wanneer de beeïndiging van de partneralimentatie zeer ingrijpend is zoals bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Beperkte aftrekbaarheid in 2020

Bovenop deze wijziging komt ook de wijziging van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie in 2020. Momenteel is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar op het belastbaar inkomen tegen een percentage van max 52%. Dit wordt in de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar 37,5% in 2023.

Op basis van de beperkte aftrekbaarheid zullen, naar alle verwachtingen, veel bestaande partneralimentaties opnieuw moeten worden bekeken.

onze diensten
Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Maak een afspraak of neem contact met ons op.